Cerere de inscriere

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

 

                                       

            Subsemnatul/a………………………………………………………………………................................

născut/ă la data de…………………..………………………….…..în localitatea………………………….…… județul……………..…….………., fiul/fiica lui……………….………..  și…………………..………., posesor al CI seria……….…………. nr……..….……………… eliberat de……………………………………………, la data de………………………………………………,C.N.P………………………………………….…… cu domiciliul stabil în…………………………………………………………………….

telefon…………………., e-mail……………………………………….vă rog să-mi  aprobați înscrierea la examenul/concursul de admitere  în anul I la  POSTLICEALA SANITARĂ cu calificarea profesională ASISTENT MEDICAL GENERALIST din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” ROMAN.

                  Menționez că  am luat la cunoștință condițiile de admitere.

 

       

 

                                  Data                                                                                                  Semnătura

  

               

PC. PR. DIRECTOR AL LICEULUI TEOLOGIC „EPISCOP MELCHISEDEC”

 

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman

Cod Postal: 611065, NEAMT

Telefon: 0233740906

Fax: 0233740906

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Statistica

Visitors
14616
Articles
46
Articles View Hits
197657