Admitere

 

TELEFON   0233 740906

 

www.ssgroman.ro

 

 

 

ADMITEREA ÎN SEMINARIILE TEOLOGICE LICEALE ORTODOXE,

 

PENTRU ANUL SCOLAR 2020 – 2021 


                             

      ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, FILIERA VOCAŢIONALĂ,

                                          ¨1 CLASĂ ( 28 elevi)

                                                    PROFIL: TEOLOGIC

                                                   SPECIALITATEA : TEOLOGIE ORTODOXĂ

                                        ¨1 CLASĂ ( 28 elevi)

                                              PROFIL: TEOLOGIC

                                   SPECIALITATEA : GHID TURISM RELIGIOS                                                                                                                                        

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SUSTINEREA PROBELOR DE APTITUDINI

 CALENDARUL ADMITERII pentru anul scolar 2020 – 2021

 

DATA / PERIOADA

EVENIMENTUL

27 mai 2020

Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

 

Probele de aptitudini

02 – 05 iunie 2020

Inscrierea pentru probele de aptitudini

09 – 12 iunie 2020

Desfasurarea/echivalarea probelor de aptitudini

12 iunie 2020

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

NOTĂ :

În vederea definitivării catalogului cu rezultatele la probele de aptitudini candidații au obligația de a prezenta până la data de 30 iunie 2020 Fişa de înscriere completată pe calculator (fără completare de opțiuni) avizată de şcoală, în original.

 

A doua etapa de admitere pentru candidatii din seria curenta si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021

 

     DATA / PERIOADA

EVENIMENTUL

27 iulie 2020

Inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini

28-29 iulie 2020

Desfasurarea/echivalarea probelor de aptitudini

 

PROBELE DE APTITUDINI

PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCATIONALE, PROFIL TEOLOGIC,

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA SI GHID TURISM RELIGIOS

 

Candidatii pentru concursul de admitere in Seminariile Teologice Ortodoxe se vor recruta dintre absolventii invatamantului gimnazial, fara depasirea varstei de 18 ani in anul in care se organizeaza concursul de admitere si care au media generala minimum 9.00 la purtare.

 

Dosarul de inscriere va curinde:

 1. Anexa la fișa de înscriere;
 2. Certificat de naștere – copie;
 3. Cartea de identitate – copie;
 4. Fișa medicală în original (model anexa 1);
 5. Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 6. Adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultul ortodox);
 7. Recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultul ortodox);
 8. Dovada vaccinărilor;
 9. Fișa de inscriere, in original, eliberata de unitatea de invatamant gimnazial, completata cu datele personale si, cu notele obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere (se elibereaza de catre scolile gimnaziale pana la data de 30 iunie 2020).
 10. Dosar plic

                                                            

            In cadrul examenului de admitere la profilul teologic, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

Interviul/colocviul/proba orală constă în:

-      Verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

-      Motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

-      Verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

 

 1. O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează aceasta probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

In cadrul examenului de admitere la profilul teologic, specializarea GHID TURISM RELIGIOS, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 

a. Probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA) care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului.

      b.O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează:

APT= (VCR+VA)/2

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

 

 

 

PROBA ORALA

 1. Verificarea dictiei prin:

 -       rostirea uneia din rugaciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;

 1. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:

-       intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;

 -       intonarea unui cantec patriotic:( Desteapta-te romane; Limba noastra – Al. Cristea; Tara mea – D.G. Chiriac; Imnul eroilor – I. Bratianu; Pui de lei – I. Bratianu).

 -       verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei DO major, a arpegiului si a unor sunete din gama.

 -       verificarea simtului ritmic.

 Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

 Probele orale vor fi apreciate cu calificativul ADMIS / RESPINS.

 

PROBA SCRISA

 

Lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la RELIGIE.

 Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, cls. a VII-a si a VIII-a.

   

CLASA a VII-a

 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere
 4. Rugaciunea in viata crestinului
 5. Sfanta Liturghie – Intalnirea cu Hristos
 6. Legea cea noua – Fericirile

 

CLASA a VIII-a

 1. Crezul – sinteza invataturii de credinta
 2. Pilda semanatorului – primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locas de inchinare
 4. Rabdare si incredere in Dumnezeu – Dreptul Iov

 

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman

Cod Postal: 611065, NEAMT

Telefon: 0233740906

Fax: 0233740906

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Statistica

Visitors
14616
Articles
46
Articles View Hits
197690