Repere Istorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
Personalitǎţi didactice şi pedagogice ale seminarului romaşcan

De la înfiinţare (1858) şi pânǎ în prezent, Seminarul “Sf. Gheorghe” din Roman a funcţionat în trei etape: 1858 – 1901; 1919 – 1948; 1990 – în continuare. Efectiv, a pregǎtit generaţii de elevi, pânǎ în prezent, timp de 85 de ani. Din personalul care a slujit acest aşezǎmânt de culturǎ şi personalitǎţile care s-au format aici, amintim doar pe câteva, sperând sǎ nu facem vreo nedreptate celor pe care, din cauza spaţiului, nu-i vom aminti. Dumnezeu însǎ îi ştie şi rasplǎteşte tuturor celor care s-au ostenit pentru existenţa şcolii.

DIMITRIE MATCAŞ

A fost director al Seminarului între 1 septembrie 1858 – 1882. S-a nǎscut la 10 aprilie 1817 în comuna Oancea din judeţul Galaţi. Pǎrinţii sǎi, Andrei şi Ecaterina, îl înscriu în anul 1839, ca elev la Seminarul “Veniamin” din Iaşi, unde a absolvit cursul superior, clasa a V-a, în anul 1845 şi unde a fost numit pedagog, avându-l ca rector pe Filaret Scriban. În urma concursului ţinut la Iaşi (1845), este numit conducǎtor şi profesor al Şcolii catihetice din Roman, pânǎ la 1 septembrie 1858, când este numit rector al noului Seminar.

 

 

 

 

 

 

 

Economul Dimitrie Matcaş, Catihet al şcolii catihetice din Roman între anii 1846-1856

Poartǎ titlul de rector pânǎ în august 1865 când, potrivit Legii instrucţiunii, este numit director. Din 1860 predǎ introducere în Sfânta Scripturǎ. A fost deputat în Cameră în mai multe sesiuni, membru al Divanului Ad – Hoc şi membru în “Comisiunea regulatoare a averilor mânǎstireşti”. A fost decorat cu “Steaua Romaniei” la gradul de cavaler, cu brevetul 360 semnat de domnitor. Susţinǎtor a lui Alexandru Ioan Cuza, prieten intim cu Costache Negri încǎ din copilǎrie, a condus Seminarul timp de 24 de ani cu multǎ abnegaţie şi jertfelnicie. Trece la cele veşnice la 27 octombrie 1893 şi este înmormântat în cimitirul din Roman

IOANICHIE FLOR

A fost directorul Seminarului între 1882 – 25 aprilie 1897. Nǎscut în ianuarie 1835 în satul Trifeşti, urmeazǎ Şcoala catiheticǎ din Roman (1851 – 1853) şi apoi Seminarul “Veniamin” unde absolvea cursul complet de 7 clase în anul 1860. Prin concurs, este numit la catedra de Religie de la Seminarul din Roman la 1 iunie 1861, pe care o ocupǎ pânǎ la 1 aprilie 1893, când se retrage la pensie. Ca profesor, a avut o activitate demnǎ, era iubit şi stimat de colegi şi de elevii sǎi. Ca director al Seminarului, unde a condus pânǎ la 25 aprilie 1897, când a fost ales Episcop de Roman, s-a remarcat printr-o înţeleaptǎ administraţie. Tot prin strǎduinţa sa, Seminarul nu s-a desfiinţat în anul 1893, când s-au desfiinţat trei seminarii din ţarǎ. A încetat din viaţǎ în anul 1899, fiind înmormântat în cimitirul din Roman.

CONSTANTIN NAZARIE

A fost director al Seminarului între 25 aprilie 1897 – 1 decembrie 1898. S-a

nǎscut la 16 martie 1865 în comuna Vultureni din judeţul Vaslui. Dupǎ absolvirea Şcolii primare din Bacǎu, s-a înscris în 1891 la Seminarul din Roman. Dupǎ încheierea studiilor la Seminarul din Iaşi şi Academia din Kiev, la 1 ianuarie 1894 este numit la acest seminar ca secretar şi pedagog şef. La 1 octombrie 1894 este numit profesor suplinitor de istorie şi geografie. Pentru meritele ce le-a avut, Constantin Nazarie a fost ales profesor la Curte, director al Seminarului “Central” din Bucureşti, profesor la Facultatea de Teologie şi

director al Internatului Teologic din Bucureşti. A trecut la cele veşnice la 20 martie 1926.

CHEZARIE STEPHANO

A fost director de la 1 decembrie 1898 pânǎ la 1 decembrie 1900. Nǎscut la Roman, ca fiu al preotului Ştefan Tubolca de la parohia “Sfinţii Voievozi”, Chezarie Stephano a urmat Seminarul – patru clase – şi Teologia la Atena. A fost un director energic şi sever, dorind în Seminar ordine şi conştiinciozitate desǎvârşite. Nu admitea, atât profesorilor cât şi elevilor, nici un fel de abatere de la datoria lor. Dupǎ doi ani de directorat, şi-a dat demisia de la conducerea Seminarului, fiind numit superiorul capelei române din Paris. Dupǎ 15 ani, în 1917, a decedat. A fost adus în ţarǎ şi îngropat la Roman. A donat o frumoasǎ şi valoroasǎ bibliotecǎ Universitǎţii din Iaşi, iar Seminarului romaşcan cǎrţi şi mobilier. Pânǎ la prima desfiinţare, Seminarul “Sf. Gheorghe” a mai avut ca directori pe Nicolae Apostol (11 decembrie 1900 – 26 ianuarie 1901) şi Gherasim Miron (26 ianuarie 1901 – 20 august 1901).

Trebuie sǎ marcǎm în aceastǎ perioadǎ, contribuţia deosebitǎ a unor profesori valoroşi precum ierod: Policarp Popescu (28 august 1858-18 noiembrie 1860), ieromonahul Athanasie Ghiţescu (20 septembrie 1858 – 1 mai 1866), pr. Ghenadie Popescu (3 ianuarie 1860 – 18 martie 1864), arhim. Grigorie Ştefanescu (25 noiembrie 1864 – 1 septembrie 1870), Vucol Dornescu, profesor de Muzicǎ bisericeascǎ (9 decembrie 1865 – 20 august 1901), arhimandritul Inocenţiu Moisiu (fost Episcop al Romanului), Dimitrie P. Petrescu (tatǎl scriitorului Cezar Petrescu), Calistrat Hogaş (a predat limba româna între 1 octombrie 1893 şi 15 septembrie 1898). Tot în aceastǎ primǎ perioadǎ a existenţei Seminarului, trebuie amintite eforturile episcopului Melchisedec Ştefǎnescu. Acest ierarh, în timpul celor 13 ani de pǎstorire la Roman, nu s-a ocupat numai de problemele gospodǎreşti-administrative ale seminarului, ci şi de cele didactico-pedagogice. Foşti elevi ai Seminarului şi-au amintit şi au remarcat grija neîncetatǎ şi atenţia acordatǎ şcolii de cǎtre marele ierarh. Simion Mehedinţi se referǎ, de pildǎ, la strǎdaniile chiriarhului de a organiza un internat pentru toţi elevii “în care sǎ domneascǎ ordinea şi o statornicǎ îndrumare sufleteascǎ, de a introduce uniforme, de a organiza un cor al seminariştilor”.

În a doua etapǎ de existenţǎ (1914 – 1948) Seminarul “Sf.Gheorghe” din Roman a fost privit cu atenţie de Episcopii Theodosie Athanasiu şi Lucian Triteanu. Prin sârguinţa celui din urmǎ şi cu ajutorul unor preoţi, îndeosebi I.Gotcu, Gh.V. Butnaru, Grigorie Popescu, A.C. Cosma, Gh.Chiriac, I.V. Pascu, în anul 1925, a început sǎ fie editatǎ revista “Cronica Romanului”, la care au colaborat slujitori bisericeşti din eparhie şi din alte pǎrţi, profesori de Seminar şi de religie. În anul 1936 a aparut “Anuarul Episcopiei Romanului “ editat de secţia culturalǎ a eparhiei, în cuprinsul cǎruia erau inserate ştiri referitoare la locaşurile de închinare şi, la preoţii din eparhie; în paginile lui semnau şi profesorii de Seminar. În aceastǎ perioadǎ, directori de Seminar au fost: Pr. Ioan Vornicel (1919-1929), consilier referent episcopal; Pr.prof. V. Iordache (1929-1933) şi Pr.prof. Gh.Vlad (1933-1948). Ei s-au distins printr-o activitate didacticǎ şi pedagogicǎ deosebitǎ, ducând greul într-o perioada foarte dificilǎ din cauza vicisitudinilor celor douǎ rǎzboaie mondiale. Vrednici de pomenire, Pr. Ioan Vornicel şi Pr. Gh. Vlad au fost directori ai cancelariei episcopale, ultimul ajungând protopop. Acum s-au format şi au predat la Seminar profesori de mare prestanţǎ intelectualǎ precum Pr. Scarlat Porcescu, autor a numeroase articole, studii şi cǎrţi, care a deţinut funcţia de vicar administrativ al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Demnǎ de amintire este şi personalitatea pǎrintelui profesor Ioan Ivan care a deţinut şi funcţia de director al Seminarului Teologic “M-rea Neamţ”. De asemenea, trebuie neaparat menţionat faptul ca aici s-a pregǎtit unul din cei mai vrednici slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române:

   PR. PROF. DR. CONSTANTIN GALERIU

Nǎscut la 21 noiembrie 1918, în satul Rǎcǎtǎu, judeţul Bacǎu, în familia unor ţǎrani creştini ortodocşi, a urmat şcoala primarǎ în comuna natalǎ. A urmat şi absolvit cursurile Seminarului “Sf. Gheorghe” între anii 1930-1938, apoi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1942). A obţinut titlul academic de “doctor în teologie” cu Teza susţinutǎ la Bucureşti în anul 1973, cu titlul: “Jertfǎ şi Rǎscumpǎrare”. A fost profesor universitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1977-1991), profesor consultant şi conducǎtor de doctorat la Universitatea din Bucureşti (1922). La 1 ianuarie 1990 a fost numit vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Dupǎ o activitate didacticǎ, pastoralǎ şi duhovniceascǎ, a trecut la cele veşnice în ziua de 11 august 2003, fiind înmormântat la 13 august în Biserica “Sfantul Silvestru” din Bucureşti. Tot la Roman s-a pregǎtit intelectual şi moral-teologic actualul Episcop al Huşilor.

 

 

 

 

 

P.S. IOACHIM MARES

 

S-a nǎscut la 12 martie 1927 în comuna Magireşti, judeţul Bacǎu, din pǎrinţi Nicolae şi Maria, care I-au sǎdit în suflet dragostea de Dumnezeu şi de oameni, cuminţenia şi omenia, evlavia şi râvna pentru cele sfinte. Cursurile şcolii primare le-a urmat în satul natal, dupǎ care paşii i-au fost îndreptaţi spre Seminarul “Sf. Gheorghe” pe care l-a absolvit în anul 1946. A obţinut diploma de licenţiat în Teologie la Institutul Teologic de grad universitar din Cluj, în anul 1950. Pentru vrednicia sa, în anul 1985 a fost hirotonit arhiereu vicar al eparhiei cu titlul “Vasluianul” de cǎtre Prea Fericitul Pǎrinte Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei si Sucevei. La 15 septembrie 1996 a fost instalat Episcop la reînfiinţata Episcopie a Huşilor.

Dupǎ reînfiinţare, director al Seminarului a fost numit Pr. Hurjui Nicolae, de la parohia Bibireşti, judeţul Bacau unde a slujit între anii 1987 – 1991.

A fost asistent la facultatea de Teologie din Iaşi (1991-1992), urmând cursurile

de doctorat la Facultatea de Teologie din Bucureşti. În 1998 s-a retras, la cerere, din funcţia de director pentru a se dedica pastoraţiei la Catedrala “Înǎlţarea Domnului” din Bacǎu. La 1 iulie 1999 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul “Episcopul Grigorie Leu al Huşilor. Omul şi fapta”, îndrumǎtor fiind prof.acad. Emilian Popescu Dupǎ o perioadǎ de interimat a pr.prof. Doru Ionel (septembrie 1998 – martie 1999), a urmat la conducerea Seminarului pǎrintele Bârliba Ioan, profesor pentru disciplinele teologice cu grad didactic I, sub a cǎrui îndrumare se aflǎ şi în prezent. În momentul actual, Seminarul are atât clase de seminar (liceu), cu o perioadǎ de studiu de 5 ani (IX – XIII), cât şi clase de cântǎreţi bisericeşti (perioada de studiu fiind de 3 ani). În anul şcolar 2002 – 2003 a fost înfiinţatǎ şi o clasǎ de seminar ( a IX-a) – învǎţǎmânt frecvenţǎ redusǎ pentru monahi, cu posibilitatea de a-şi completa studiile şcolare. Actualul director al seminarului s-a preocupat de a asigura încadrarea cu personal didactic bine pregǎtit şi cu experienţǎ în educaţia şcolarǎ.

Acest fapt denotǎ obţinerea de rezultate deosebite la numeroasele concursuri la care au participat elevii seminarişti: olimpiade şcolare, festivaluri artistice, concursuri şi simpozioane literare. Astfel, corul Seminarului a obţinut premiul I la concursul organizat cu ocazia sarbǎtoririi hramului Seminarului Teologic “Sf. Andrei” şi a Serbǎrilor Galaţilor (28 noiembrie 1993). Tot premiul I a obţinut şi la concursul de interpretare, faza judeţeanǎ – Piatra Neamţ, din 15 aprilie 1995. Elevii Tofan Marius, Mata Ilarion şi Nechita Adrian

Viorel au obţinut Diplome de excelenţǎ pentru participarea la Simpozionul “Apostolat şi misiune în slujirea Bisericii Ortodoxe la cumpǎna dintre milenii” (Galaţi, 30 noiembrie 2000), fiind premiaţi de IPS Daniel al Moldovei si Bucovinei. Elevul Nǎstasǎ Radu a obţinut menţiune la etapa judeţeanǎ a Olimpiadei de Limba latinǎ (22 aprilie 2000). Tot menţiune a primit şi elevul Vieriu Vlad (clasa a IX-a). Elevii Tofan Marius şi Nechita Adrian (clasa a XII-a) au obţinut premiul II, respectiv III, la Olimpiada de Dogmaticǎ, faza interjudeţeanǎ (Suceava, 27 – 29 ianuarie 2001). La aceeaşi etapǎ, disciplina

Istoria Bisericii Ortodoxe Române elevul Bertea Iulian a obţinut premiul II, iar

elevul Ioniţǎ Liviu Alexandru – menţiune.

 

Corul Seminarului Roman în faza naţională a olimpiadei de muzică unde                                                                                                 a obţinut premiul întâi (2003) 

 

Corul Seminarului, condus de reputatul profesor Gheorghe Gozar, a obţinut un şir neîntrerupt de succese. Cel dintâi succes, premiul I, a fost realizat la Concursul naţional al corurilor şcolare, etapa zonalǎ (Piatra Neamţ, 10 martie 2001).

La Olimpiada de Dogmaticǎ, elevul Varvariciu Irinel a obţinut douǎ menţiuni la etapele naţionale desfǎşurate la Râmnicu – Vâlcea (1998) şi Iaşi (1999). În anul 1998, elevul Marcu Dan a obţinut premiul I la etapa naţionalǎ a Olimpiadei de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Dupǎ ce la Olimpiada de Religie , faza naţionalǎ (Craiova – 2001), a obţinut o menţiune la Dogmaticǎ, elevul Nechita Adrian Viorel a obţinut premiul I cu nota 10 (zece) la faza naţionalǎ desfǎşuratǎ la Piteşti (2002).

Ziua de 8 mai 2003 va ramâne înscrisǎ cu litere de aur în inimile şi sufletele profesorilor, elevilor şi tuturor ostenitorilor Seminarului “Sf.Gheorghe”. Atunci a avut loc premierea elevilor distinşi la faza naţionalǎ a olimpiadelor şcolare din anul şcolar 2002 – 2003. Este vorba de acelaşi cor prestigios al şcolii, condus cu distincţie acum de domnul profesor Gheorghe Gozar, directorul Liceului de Artǎ “George Apostu” din Bacǎu, ce a obţinut premiul I la faza naţionala a Olimpiadei de Muzicǎ. Din cei şase elevi care au avut dreptul de participare la Olimpiada de Religie, faza naţionalǎ (Slobozia 2003), 5 s-au întors cu premii. Astfel, romaşcanul Cristea Dan – Ionuţ (clasa a XII-a) a obţinut premiul I la Dogmaticǎ, iar Macovei Mihai (clasa a XIII-a) a obţinut premiul II la Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Elevii Vieriu Vlad, Amarinei Liviu (clasa a XII-a) şi Munteanu Sorin (clasa a XIII-a) au obţinut menţiuni la aceleaşi discipline. La disciplina Dogmaticǎ au fost pregătiţi de pr.prof.dr. Leonte Constantin, iar la Istoria Bisericii Ortodoxe Române de prof. Ţuţueanu Ion – doctor în drept.

Un succes recent este şi premiul III acordat revistei elevilor seminarişti “Condei de seminarist”, la etapa judeţeanǎ a Concursului de Jurnalism şi reviste şcolare (15 mai 2003). Rezultatele obţinute de elevii Seminarului “Sf.Gheorghe” sunt o mǎrturie a muncii depuse de elevi şi profesori, a unei atmosfere propice procesului de învǎţǎmânt. În acest context, Prea Sfinţitul Ioachim Bǎcǎuanul, Arhiereu – vicar al Episcopiei Romanului aprecia premiile obţinute în întrecerile şcolare spunând rezultatele care au venit sunt dǎtǎtoare de speranţe şi sunt sigur cǎ acolo sus, Episcopul Melchisedec Ştefǎnescu se bucurǎ de ceea ce au realizat urmaşii sǎi”.

 

        Speranţe pentru noi împliniri

Am încercat sǎ realizǎm aici, o micǎ monografie a Seminarului “Sf.Gheorghe” din Roman, cu bucuriile si împlinirile lui. Suntem convinşi cǎ ar mai fi multe de scos la ivealǎ. Poate, cu alt prilej. Pânǎ atunci sǎ mulţumim Bunului Dumnezeu cǎ a orânduit, prin aleşii sǎi, ca la Roman sǎ existe aceastǎ şcoalǎ de credinţǎ şi cuget românesc. Datoria noastrǎ, a profesorilor şi elevilor, este sǎ urmǎm exemplul marilor noştri înaintaşi. Spune Mântuitorul: “Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învǎţa altfel pe oameni, foarte mic se va chema în împǎrǎţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învǎţa, acestǎ mare se va chema în împǎrǎţia cerurilor” (Matei 5, 19).

Un cugetǎtor spunea cǎ existǎ cuvinte “ca stelele” (Saint – Exupery), dar şi oameni ca stelele, adicǎ oameni care îţi lumineazǎ viaţa, de care te bucuri cǎ existǎ, recunoscator cǎ ai avut (sau cǎ mai continui sǎ ai) parte de ei. Sperǎm ca Seminarul romaşcan sǎ fie îmbrǎcat mereu în haine de sǎrbǎtoare, iar Oamenii lui sǎ rǎsarǎ mereu drept, frumos şi durabil într-o dinamicǎ nebǎnuitǎ. Sperǎm ca fiecare colţişor din aceastǎ şcoalǎ a Episcopiei Romanului sǎ fie o traiectorie şi un destin. Fiecare salǎ de clasǎ sǎ fie locul potecilor care se bifurcǎ şi se intersecteazǎ la infinit, într-o ordine deloc întamplǎtoare. Ştim cǎ fiecare elev este acel univers perfectibil, în care se sedimenteazǎ focul cântǎrii Adevărului şi al Luminii lui Hristos. De aceea, fiecare profesor trebuie sǎ fie un semn sigur al competenţei, inteligenţei,măiestriei şi al dǎruirii întru slava lui Dumnezeu şi a Bisericii strǎmoşeşti.

 

Dorim Seminarului romaşcan o cale frumoasǎ şi sigurǎ spre veşnicie, spre noi împliniri!

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman

Cod Postal: 611065, NEAMT

Telefon: 0233740906

Fax: 0233740906

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Statistica

Visitors
14364
Articles
48
Articles View Hits
197954