Repere Istorice

LICEUL TEOLOGIC " EPISCOP MELCHISEDEC" ROMAN

VATRĂ DE CULTURĂ TEOLOGICĂ ŞI SIMŢIRE ROMÂNEASCĂ

 

Evenimentele mari din viaţa Bisericii noastre strămoşeşti trebuie remarcate şi consemnate spre a nu fi înghiţite de uitare. Un astfel de eveniment s-a consemnat la 5 noiembrie 1990 prin redeschiderea Seminarului Teologic Sf. Gheorghe din Roman după o perioadă de 43 de ani în care clădirea acestei şcoli şi activitatea specifică desfăşurată în ea, au fost acoperite cu indiferenţă şi uitare. Această şcoală teologică şi-a îndeplinit exemplar menirea de a da preoţime generatoare de progres nu numai în viaţa religioasă şi bisericească ci şi în cea socială a poporului nostru, în deosebi a celui de la sate. Această trăsătură i-a fost specifică Seminarului de la Roman de la înfiinţarea sa din 1 septembrie 1851 până la desfiinţarea abuzivă din 31 august 1948.

Este cunoscut faptul că învăţământul şi cultura poporului român s-au născut în tinda Bisericii strămoşeşti. La Roman au existat încă din sec. al XVIII-lea forme vechi de învăţământ. Domnitorul Grigore Ghica, în a treia domnie în Moldova (1747-1748) a înfiinţat în 1747, câte o şcoală în limba slavonă şi română pe lângă episcopiile Roman, Huşi şi Rădăuţi sub supravegherea episcopilor locului.

Alexandru Constantin Moruzi, domnitorul Moldovei, în prima sa domnie a înfiinţat pe lângă episcopiile din Roman şi Huşi o şcoală în limba elinească şi moldovenească.

În 1803 un rol important în stimularea apariţiei şi dezvoltării viitoarelor şcoli catehetice şi seminarii I-a avut indiscutabil înfiinţare Seminarului de la laşi prin strădania marelui Mitropolit Veniamin Costache. El a trebuit să înfrunte nu numai greutăţile materiale legate de o astfel de iniţiativă ci şi mentalităţile marii boierimi care nu accepta ridicarea nivelului cultural pentru categoriile sociale mai joase.

Foarte important este faptul că Regulamentul Organic din Moldova stabileşte în 1832 prin articolul 415 ca "nimeni nu va putea să intre în preoţie fără învăţături teologhiceşti".

La Roman prima şcoală catehetică pentru pregătirea clerului a fost înfiinţată în 1846 sub conducerea distinsului preot D. Matcaş, care a funcţionat încă un an după deschiderea seminarului în 1858.

Evoluţia sistemului de organizare a învăţământului teologic a dus inevitabil la organizarea şi la Roman a unei şcoli care să urmărească ceva mai mult decât orizonturile oferite de o şcoală catehetică. Legiuirea pentru organizarea învăţăturilor bisericeşti în Moldova din 7 iulie 1851, votată de Divanul Obştesc şi întărită de Domnitorul Grigore Al. Ghica stabilea trei grade de şcoli:

1. şcoli ţinutale cu doi ani de curs;

2. şcoli cu secţia primă pentru " clirosul de jos" cu patru ani de studiu;

3. şcoli cu secţia a doua pentru "clirosul înalt "cu patru ani de studiu. Potrivit acestei legi prima secţie se înfiinţează la Roman şi Huşi, iar cea de a doua la Socola, laşi.

În acest context a fost înfiinţat şi Seminarul de la Roman la data de 1 septembrie 1858 prin sprijinul nemijlocit al ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, D. A. Cantacuzino, Mitropolit al Moldovei fiind Sofronie Miclescu.

  1. În primul an şcolar 1858 – 1859, au funcţionat douǎ clase:

clasa I – 56 elevi

clasa a II-a – 20 elevi

Total – 76 elevi, din care 22 interni.

  1. În anul şcolar urmǎtor au funcţionat trei clase cu 96 elevi repartizaţi astfel:

clasa I – 48 elevi, din care 2 interni

clasa a II-a – 35 elevi, din care 19 interni

clasa a III-a – 13 elevi, din care 10 interni

Total = 96 elevi, din care 31 interni.

Seminarul din Roman, de la înfiinţare pânǎ în septembrie 1860, avea patru clase cu 4 profesori, urmând programul potrivit legii din 1857, plus cele 5 obiecte adǎugate de Ministrul D. Cantacuzino. Cu începere din septembrie 1860, Mihail Kogǎlniceanu a reorganizat Seminariile, dotându-l şi pe cel din Roman cu programul cursului de 7 ani şi cu toţi profesorii necesari cursului inferior.

La data de 1 ianuarie 1862, gǎsim urmǎtorii profesori în funcţiune:

1. Ic. D. Matcaş – rector

2. Pr. I. Ştefǎnescu – religie

3. G. Saginescu – istorie, geografie, statisticǎ

4. P. G. Popescu – latina si româna

5. P. D. Matiescu – elina

6. D. N. Nica – matematici

7. Dr. Frantz Scrob – istorie naturala

8. T. Zahereanu – caligrafia si desen

9. D. M. Didier – franceza

10.N. Spacoviciu – muzicǎ vocala.

De la înfiinţare şi pânǎ în anul 1884, Seminarul din Roman nu a dispus de un local propriu, funcţionând numai în case închiriate.Pentru Seminar s-au închiriat casele căminarului Gh. Petrovici" în mahalaua bisericii Sfântul Ierarh Nicolae, lângă şosea " pentru trei ani cu 7400 de lei pe an. Şcoala avea două clase cu un efectiv de 76 de elevi, din care 22 interni.

Untitled

 

 

 

 

Biserica ‘’ Sf Neculai’’ din Roman în 

apropierea cǎreia se aflǎ clǎdirea

căminarului Gheorghe Petrovici care a

fost închiriatǎ timp de 3 ani pentru

Seminar 1858 - 1861

 

 

 

 

Dupǎ expirarea celor trei ani, cât a fost instalat în casele cǎminarului Gheorghe Petrovici, din mahalaua bisericii , ‘’Sf. Neculai’’ , Seminarul se mutǎ în casele din nordul bisericii Precista Mică, proprietatea lui Nicolae Bogza şi a Mariei Ghiţescu, unde a funcţionat 22 de ani.

 

Contact

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman

Cod Postal: 611065, NEAMT

Telefon: 0233740906

Fax: 0233740906

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Statistica

Visitors
14616
Articles
46
Articles View Hits
197673